İstanbul Maltepe 2017 İkinci Dönem BT Rehber Öğretmen Görevlendirmesi Yapıldı.

İstanbul Maltepe 2017 İkinci Dönem BT Rehber Öğretmen Görevlendirmesi Yapıldı.

İstanbul Maltepe 2017 İkinci Dönem BT Rehber Öğretmen Görevlendirmesi Yapıldı. MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün ilgi (b) yazısı gereği Ek-1 listedeki öğretmenler Maltepe Fatih Projesi BT Rehberi olarak 18/09/2017 – Okumaya Devam»

Okul Websiteleri Geri Bildirim Dönemi

Okul Websiteleri Geri Bildirim Dönemi

Okul websitelerinde geri bildirim dönemi başladı. Günümüze kadar her okul websitesine eklediği haberler sadece okunmaktaydı. Okumaya Devam»

İstanbul Ataşehir 2017 Birinci Dönem BT Rehber Öğretmen Görevlendirmesi Yapıldı.

İstanbul Ataşehir 2017 Birinci Dönem BT Rehber Öğretmen Görevlendirmesi Yapıldı.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü 2017 yılı birinci dönem Fatih Projesi Bilişim Teknolojileri Rehber (BT Rehber) Öğretmen görevlendirmelerini yaptı. Ataşehir İlçesi BT Rehber Öğretmenleri Okumaya Devam»

Fatih Projesi Uzaktan Eğitimleri 2017

Fatih Projesi Uzaktan Eğitimleri 2017

Fatih Projesi Uzaktan Eğitimleri 2017 yılında devam ediyor. 195.000 öğretmenin eğitim yapması planlanıyor. Öğretmenin günlük etkinliklerini ve görevini aksatmadan, eşzamanlı olarak hizmetiçi eğitimine internet üzerinden devam etme amaçlı hazırlandı. Bu kapsamda açılan Okumaya Devam»

MEB Hizmetiçi Eğitime Nasıl Başvuru Yapılır?

MEB Hizmetiçi Eğitime Nasıl Başvuru Yapılır?

MEB Hizmetiçi Eğitime başvuru nasıl yapılır! Kısaca bilgilendirelim. Okumaya Devam»

 

Fatih Projesi İçin Elektronik Eğitim İçeriği Alınacak

Bu yazıya yıldız ver

fatih-projesi-okukavra

Milli Eğitim Bakanlığı Fatih Projesi bileşenlerinde kullanılmak üzere elektronik içerik alıyor.
Eğitimde Fatih Projesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine Dair Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre açık ihale ile içerik alımı yapılacaktır.

Teknik şartnameye göre ve aşağıda tabloda gösterilen toplam 9 kalem (3 kısımda) elektronik eğitim içeriği alınacaktır.  İhale konusu işin süresi işe başlama tarihinden itibaren 12 (oniki)ayda tamamlanması isteniyor.

İhaleye   katılabilme   şartları   ve   istenilen   belgeler   ile   yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri;
c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar,
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

İhale şartnamesi için tıklayınız.

Bu yazıda ilginizi çekebilir!

Yılmaz Mızrak Ortaokulu-Fatih Projesi Tanıtımı...   Yılmaz Mızrak Ortaokulu Fatih Projesi okulları arasına adını yazdırdı. Eylül ayında donanım kurulum yapılan okul, 2015-2016 yılına Fatih Pro...
İstanbul BT Rehber Öğretmen Kursu Açıldı. Fatih Projesinin okullarının sayısı hızla artarken, öğretmenlerin teknoloji alanında sorunlarını karşılama ve bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Bu ger...
2016 Fatih Projesi Hizmetiçi Eğitimleri Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmene Yetiştirme Genel Müdürlüğü 2016 hizmet içi eğitim planını yayımladı. 2016 yılı içerisinde öğretmenlerin kişisel ve me...
İstanbul EBA Tanıtım Toplantısı İstanbul EBA tanıtım toplantısı Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Dinçer ATEŞ tarafından toplantının açılışı yapıla...
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail