İstanbul Maltepe 2017 İkinci Dönem BT Rehber Öğretmen Görevlendirmesi Yapıldı.

İstanbul Maltepe 2017 İkinci Dönem BT Rehber Öğretmen Görevlendirmesi Yapıldı.

İstanbul Maltepe 2017 İkinci Dönem BT Rehber Öğretmen Görevlendirmesi Yapıldı. MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün ilgi (b) yazısı gereği Ek-1 listedeki öğretmenler Maltepe Fatih Projesi BT Rehberi olarak 18/09/2017 – Okumaya Devam»

Okul Websiteleri Geri Bildirim Dönemi

Okul Websiteleri Geri Bildirim Dönemi

Okul websitelerinde geri bildirim dönemi başladı. Günümüze kadar her okul websitesine eklediği haberler sadece okunmaktaydı. Okumaya Devam»

İstanbul Ataşehir 2017 Birinci Dönem BT Rehber Öğretmen Görevlendirmesi Yapıldı.

İstanbul Ataşehir 2017 Birinci Dönem BT Rehber Öğretmen Görevlendirmesi Yapıldı.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü 2017 yılı birinci dönem Fatih Projesi Bilişim Teknolojileri Rehber (BT Rehber) Öğretmen görevlendirmelerini yaptı. Ataşehir İlçesi BT Rehber Öğretmenleri Okumaya Devam»

Fatih Projesi Uzaktan Eğitimleri 2017

Fatih Projesi Uzaktan Eğitimleri 2017

Fatih Projesi Uzaktan Eğitimleri 2017 yılında devam ediyor. 195.000 öğretmenin eğitim yapması planlanıyor. Öğretmenin günlük etkinliklerini ve görevini aksatmadan, eşzamanlı olarak hizmetiçi eğitimine internet üzerinden devam etme amaçlı hazırlandı. Bu kapsamda açılan Okumaya Devam»

MEB Hizmetiçi Eğitime Nasıl Başvuru Yapılır?

MEB Hizmetiçi Eğitime Nasıl Başvuru Yapılır?

MEB Hizmetiçi Eğitime başvuru nasıl yapılır! Kısaca bilgilendirelim. Okumaya Devam»

 

İstanbul BT Rehber Öğretmen Kursu Açıldı.

İstanbul BT Rehber Öğretmen Kursu Açıldı.
5 (100%) 1 vote

Fatih Projesinin okullarının sayısı hızla artarken, öğretmenlerin teknoloji alanında sorunlarını karşılama ve bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Bu gereksinimi göz önünde bulunduran İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü istekli öğretmenlere hizmetiçi eğitim kursu plandı.

100 saat süreli Fatih Projesi Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenliği Kursu 01 Şubat 2016-19 Şubat 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.

 

Anadolu yakasında Maltepe Suzan Ahmet Yalkın Ortaokulu

Avrupa yakasında Bahçelievler Erkan Avcı Meslek Lisesi kurs eğitim merkezi olarak belirlendi.

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı
ALAN ALT ALAN
Eğitim Bilimleri Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme
1. ETKİNLİĞİN ADI Bilişim teknolojileri rehber öğretmenliği kursu
2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI
Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her kursiyer;

Görevlendirme ve çalışma esaslarını bilir.

Rehberlik görevinde iletişim tekniklerini bilir.

FATİH Projesi uygulama süreçleri ve bileşenlerini bilir.

Temel bilgisayar donanımlarını tanır.

Teknoloji destekli sınıflarda bulunan donanımları kullanır.

Okullarda bulunan ağ alt yapısını kullanır.

Temel ağ sorunlarını tespit eder ve çözüm yöntemlerini bilir.

Ağ güvenliği cihazlarını tanır.

Güvenlik yazılımlarını kullanır.

Windows işletim sistemini kurar ve yapılandırır.

Pardus işletim sistemini kurar ve temel düzeyde yapılandırır.

Mobil işletim sistemlerini kullanır.

İşletim sistemi yedekleme iş ve işlemlerini yapar.

İhtiyaç duyulan yardımcı yazılımları kurar ve kullanır.

Libre Ofis yazılımını kullanır.

Libre Ofis yazılımı ile materyal üretir.

MS Ofis yazılımının güncel sürüm özelliklerini bilir.

MS Ofis yazılımı ile materyal üretir. Video, ses ve görüntü dosyalarını düzenler.

HTML Web sayfası hazırlar ve yayınlar.

İnternette gelişmiş arama yöntemlerini bilir.

İnternet tarayıcılara eklenti kurar ve kaldırır.

Çevrimiçi ve çevrimdışı e-postaları yönetir.

Sosyal medya araçlarını bilinçli kullanır.

İnternet üzerinden doküman paylaşım araçlarını tanır ve doküman paylaşımı yapar.

Wiki ve blog kullanır.

EBA üzerinde bulunan çevrimiçi içerik ve uygulamaları kullanır.

İçerik yönetim sistemleri (CMS) ve öğrenim yönetim sistemleri (LMS) bilir.

Öğretim süreçlerinde e-materyal kullanımını bilir.

EBA ve diğer kaynaklardan içerik bulur ve kullanır.

Etkileşimli tahta yazılımı ile materyal tasarlar.

Örnek çalışma yaprağı hazırlar.

BT destekli ders hazırlamayı bilir.

3. ETKİNLİĞİN SÜRESİ Faaliyetin süresi 100 ders saatidir.
4. ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ Bakanlığa bağlı eğitim-öğretim kurumlarında görevli “FATİH Projesi- Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu” nu başarı ile tamamlamış öğretmenler
5. ETKİNLİĞİN UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Bu eğitim, FATİH Projesi kapsamında donanımların kurulduğu okullarda veya BT sınıfı bulunan okullarda görev yapacak BT Rehber Öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacı ile hazırlanmıştır. Bu eğitimlerde; FATİH Projesi eğitmenleri ve eğitmen eğitimlerinde görev almış öğretmenler eğitim görevlisi olarak görev alacaklardır.

Eğitim görevlilerinin uzmanlık alanlarına göre konular iki veya daha fazla eğitim görevlisine paylaştırılacaktır.

Eğitimler; internet bağlantısı, FATİH Projesi kapsamında kurulan etkileşimli tahta, doküman kamera ve ağ yazıcısı olan, her kursiyer için bir bilgisayarın sağlanabileceği eğitim merkezlerinde planlanacaktır.

Her grup için katılımcı sayısının 20 kişiyi geçmemesine özen gösterilecektir.

Bu faaliyet Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülecektir.

Katılımcıların başvuru işlemleri MEBBİS “Hizmetiçi Kişisel Başvuru Modülü” üzerinden yapılacaktır.

İstemeleri halinde “FATİH Projesi – Eğitimde Teknoloji Kullanımı” kursunu bitirmiş olan Bilişim Teknolojileri öğretmenleri ve BT Formatör Öğretmenliği sertifikasına sahip öğretmenler de katılabilecektir.

Konuların Dağılım Tablosu

Konular    Süre

(Saat)

Ön Test   1
BT Rehber Öğretmen Görevlendirme ve Çalışma Esasları
•    Görevlendirme ve Çalışma Esasları
•    Rehberlikte İletişim
2
FATİH Projesi Uygulama Süreçleri ve Bileşenleri 2
Donanım / Yazılım / Ağ Bileşenleri

 • Temel Bilgisayar Donanımları
 • Teknoloji Destekli Sınıflarda Bulunan Donanımlar
  • Etkileşimli Tahta Kullanımı
  • Doküman Kameraların Kullanımı
  • Ağ Yazıcılarının Tanıtılması ve Kullanımı
 • Ağ Yapılandırması
  • Ağ Nedir?
  • Ağ Topolojisi
  • IP Yapılandırması (IPv4/IPv6)
  • Ağ Cihazları
  • Kablolu/Kablosuz Ağlar
  • FATİH Projesi Ağ Yapılandırması
  • Temel Ağ Sorunları ve Çözüm Yöntemleri
  • Ağ Güvenliği

-Güvenlik Cihazları

-Güvenlik Yazılımları

10

İşletim Sistemi

 • Windows İşletim Sistemi
  • Kurulum ve Yapılandırma
  • Denetim Masası Ayarları
  • Dosya ve Yazıcı Paylaşımı
 • Pardus İşletim Sistemi
  • Kurulum ve Yapılandırma
  • Sistem Ayarlarının Yapılandırılması
  • Paket Kurma ve Güncelleme
  • Dosya ve Yazıcı Paylaşımı
 • Mobil İşletim Sistemleri
 • Yedekleme ve İmaj Alma ve Yükleme İşlemleri
 • Yardımcı Yazılımlar
  • Sıkıştırma / Açma Yazılımları
  • Video ve Ses Kodlayıcı ve Kod Çözücüler (codec)
  • Uzak Bağlantı Yazılımları
  • Oynatıcılar (Video Player)
  • Java Eklentileri
  • Taşınabilir Doküman Okuyucular (PDF)

Optik Karakter Tanıma Yazılımları (OCR)

20

 

 

 

 

 

Ofis Yazılımı Uygulamaları

 • Libre Ofis Uygulamaları
  • Kelime İşlemci Yazılımı Uygulama Örnekleri (LibreOffice Writer)
  • Elektronik Tablo Yazılımı Uygulama Örnekleri (LibreOfficeCalc)
  • Sunu Hazırlama Örnekleri (LibreOfficeImpress)
 • MS Ofis Uygulamaları
  • MS Ofis Yeni Özellikleri
  • Form Hazırlama (MS Ofis Word)
  • Tablolarla Çalışma (MS Ofis Word)
  • Smart Art Özelliklerini Kullanma (MS Ofis Word)
  • Dizin, Kaynakça, İçindekiler TablosuOluşturma (MS Ofis Word)
  • Veri Filtre ve Sıralama İşlemleri (MS Ofis Excel)
  • Broşür Hazırlama Uygulaması (MS Ofis Publisher)
   • Grafik Hazırlama (MS Ofis Excel)
   • Özet Tablo Oluşturma (MS Ofis Excel)

Uygulama (Ürün No:1 :Form, Broşür, Grafik, Smartart Uygulaması)

12
Video-Ses-Görüntü İşleme Uygulamaları

 • Görüntü Düzenleme Uygulamaları (AdobeFireworks)
  • Site Başlığı (Banner) Uygulamaları
  • Fotoğraf Düzenleme Uygulamaları
 • Ses Düzenleme Uygulamaları (Audacity)
 • Video Düzenleme Uygulamaları (Windows Live Movie Maker)
 • Uygulama

Ürün No: 2 – Site başlığı (Banner),  Fotoğraf, Video, Ses

10

 

Web tasarımı

 • MEB Okul Web Sayfası Hazırlama Standartları,
 • HTML Bilgisi
 • Web Tasarımı Düzenleyici Yazılımı  Kullanımı (AdobeDreamweaver)

Örnek Okul Web Sayfasının Hazırlanması ve Yayınlanması (Ürün No: 3)

15

 

İnternet Uygulamaları

 • Tarayıcılar ve Eklentiler
 • Arama Motorlarında Gelişmiş Arama Yöntemleri
 • Elektronik Posta Yönetimi
 • Sosyal Medya Kullanımı
 • İnternet Üzerinden Doküman Paylaşımı
  • Google Drive
  • MS Skydrive
 • Wiki ve Web Günlükleri (Blog) Uygulamaları

İçerik Yönetim Sistemleri (CMS)  ve Öğrenim Yönetim Sistemleri (LMS) Tanıtımı

8
Elektronik Materyal Kullanımı ve Uygulamaları

 • Öğretim Süreçlerinde e-Materyal Kullanımı
 • EBA Üzerinden İçerik Kullanımı
 • Çevrimiçi Uygulamalar (http://www.eba.gov.tr)
 • Etkileşimli Tahta Yazılımı ile Materyal Tasarlama Uygulamaları (Ürün No: 4)
 • Örnek Çalışma Yaprağı Hazırlama (Libre Ofis) (Ürün No: 5)

BT Destekli Örnek Ders Senaryolarının İncelenmesi

16
Ürün Dosyası Hazırlama

Ürün No: 1 – 5 Dosyalarının Toplanması

2

 

Ölçme ve Değerlendirme (Sınav )  2
Toplam 100
7. ÖĞRETİM YÖNTEM TEKNİK VE STRATEJİLERİ
Programın hedeflerine ulaşmak için aktif öğrenme yöntem ve teknikleri kullanılacaktır.

Kursiyerlerden; ilgili bölüm sonlarında oluşturdukları ürünlerden e-portfolyo oluşturmaları sağlanacaktır.

Ders notları kursiyerlere elektronik ortamda verilecektir.

8. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME   
Kursiyer başarısı; en az 40 sorudan oluşacak çoktan seçmeli test sınavı ve uygulama sınavı ile değerlendirilecektir.

Kursiyerlerin ilgili bölümlerin sonlarında oluşturdukları her bir ürün 100 üzerinden değerlendirilecek, kursiyerlerin ürün dosyalarından aldıkları puanların aritmetik ortalaması uygulama sınavı puanı olacaktır.

Test sınavı ile uygulama sınavı puanlarının aritmetik ortalaması kurs başarı puanı olacaktır. Başarılı olanlara “Kurs Belgesi” (sertifika) verilecektir.

Kaynak: http://www.btegitici.com/index.php/fatih-projesi/maltepe-kurs/175-istanbul-fp-bt-rehber-ogretmenligi-kursu-acildi

Bu yazıda ilginizi çekebilir!

Fatih Projesi Uzaktan Eğitim Dönemi Fatih Projesi uzaktan eğitim dönemi başlıyor. Fatih Projesi okullarında görevli öğretmenler uzaktan eğitimlere alınıyor. Yurt çapında yüzyüze eğitimle...
ESY (Etkileşimli Sınıf Yönetimi) Kursu Fatih Projesi okullarında görevli öğretmenlere yönelik açılan uzaktan eğitim kursu başladı. Hizmetiçi eğitim kapsamında yapılan ESY (Etkileşimli Sı...
Suzan Ahmet Yalkın Ortaokulu-Fatih Projesi Tanıtım...   Suzan Ahmet Yalkın Ortaokulu Fatih Projesi’ne ilk adımı attı. Suzan Ahmet Yalkın Ortaokulu öğretmenlerine Maltepe ilçesi Fatih Projesi ...
Fatih Projesi Eğitim Çalışmaları Fatih Projesi’nin eğitim çalışmaları 2016 yılı itibariyle etkin bir şekilde geçeceği belirtiliyor. Projenin temel eğitimlerinin tamamlanmasının ardınd...
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail